kppsp21@straz.lodz.pl | Tel. 0-43 823 41 81   
            Strona Główna               Porady               Historia                Galeria                 Przetargi             Współpraca            Kontakt

 »  Menu Główne
+ Kierownictwo
+ Wydziały
+ JRG
   > Zmiana I
   > Zmiana II
   > Zmiana III
+ Ogłoszenia
+ Wyposażenie
+ Statystyki
+ OSP
+ Sport
+ Wydarzenia
+ Z życia JRG
+ Linki
  
  

 »  Serdecznie witamy na stronie Komendy Powiatowej PSP w Zduńskiej Woli


 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli radzi:
 
 

BEZPIECZNE MIESZKANIE
kliknij obrazek

 
W OBLICZU POWODZI
kliknij obrazek

 
INSTALACJE GAZOWE
kliknij obrazek

 
WYPALANIE TRAW
kliknij obrazek

 
PRZEWODY DYMOWE I SPALINOWE
ŚMIERTELNY TLENEK WĘGLA

kliknij obrazek
KARTA RATOWNICZA
W POJEŹDZIE

kliknij obrazek

WICHURY - SPOSOBY POSTĘPOWANIA
 

kliknij obrazek

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE ZBIORU, TRANSPORTU I SKŁADOWANIA PALNYCH PŁODÓW ROLNYCH
 

kliknij obrazek

BEZPIECZNE FERIE
 

kliknij obrazek

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK NAD WODĄ
 

kliknij obrazek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem "JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZIMY"

Jak przygotować się do ZIMY
 
 
 

  PRZEWODY DYMOWE I SPALINOWE - ŚMIERTELNY TLENEK WĘGLA

  Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.
 
PRZYPOMINAMY
 
Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów! Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • co najmniej raz na trzy miesiące w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • co najmniej raz na sześć miesięcy w domach opalanych paliwem płynnym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych

  Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
  Fakt, iż sadze w kominie uległy zapaleniu świadczy, że powyższy obowiązek nie został spełniony. W związku z tym zostały naruszone przepisy. Dojdzie do tego, że ktoś, komu zapaliły się sadze w kominie, będzie miał do remontu komin i jeszcze zostanie nałożony na niego mandat karny. Czy nie warto zadbać o własne bezpieczeństwo i kieszeń?

RADZIMY

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? - ZOBACZ ULOTKĘ INFORMACYJNĄ
ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI O ŚMIERTELNYM TLENKU WĘGLA - ULOTKA "CZAD I OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ"
Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:

 • jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
 • blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie,
 • ma silne własności toksyczne.

Co jest główną przyczyną zaczadzeń?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:

 • ich nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia. W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

 • przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
 • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
 • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
 • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
 • nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
  W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:
 • zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
 • wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
 • wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe tel.999 , PSP tel.998 ),
 • jak najszybciej podać tlen,
 • jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta - usta oraz masaż serca,
 • nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.
PAMIĘTAJMY! Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności.
 
POWRÓT DO GÓRY OKNA

 
  INSTALACJE GAZOWE

  Nieszczelności w instalacjach gazowych są trudne do wykrycia, szczególnie w przypadku gazów bezwonnych, a wyplywającego z instalacji gazu nie sposób dostrzec golym okiem. Tymczasem może on zgromadzić sie w takiej ilości, że powstanie mieszanina wybuchowa z powietrzem, której eksplozję spowodować może praktycznie każde źródlo energii: plomień zapalki, iskra w kontakcie elektrycznym i telefonie, iskra krzesana, a nawet wyladowanie elektryczności statycznej. Skutki wybuchu dotknąć mogą również budynków i mieszkań , w których nie ma instalacji gazowych
 Gazu nie należy jednak sie bać, trzeba poznać sposoby ograniczania zagrożeń i zasady bezpiecznego poslugiwania się urządzeniami gazowymi. Będzie można wówczas spokojnie korzystać z jego dobrodziejstw.


Tak więc butle z mieszanką gazu propan-butan zawsze należy:
 • ustawiać w pozycji pionowej, zabezpieczone przed upadkiem, uderzeniem
 • podlączać w pomieszczeniu z naturalną wentylacją z dala od otwartego ognia, przynajmniej 1,5 m od źródel ciepla, grzejników, pieców (poza kuchniami gazowymi z szafkami na butle posiadającymi otwory wentylacyjne)
 • ustawiać przynajmniej 1m od urządzeń iskrzących: gniazdek, liczników, wylaczników, radio, tv, oraz poza zasięgiem dzieci
 • wykorzystywać butle z gazem dopuszczone przez dozór techniczny
Nigdy nie należy
 • przechowywać butli w sypialniach, pralniach, toaletach, spiżarniach, garażach,poniżej poziomu terenu, w temperaturze powyżej 35 st. C.,
 • magazynować butli w pomieszczeniach
 • przewozić butli w pojazdach komunikacji publicznej, na jednośladach, rowerach itp.
 • przechowywać butli w pobliży pojazdów
W instalacjach gazowych zawsze musi być:
 • sprawdzona szczelność polączeń, zaworu, reduktora, wodą mydlaną, przy normalnym ciśnieniu, po każdym podlączeniu butli
 • reduktor podlączony bezpośdrednio do zaworu
W instalacjach gazowych nigdy nie należy:
 • ciągnąć za przewody
 • samemu majsterkować
 • używać urządzeń i przewodównieszczelnych, niesprawnych
 • sprawdzać jej szczelności przy użyciu plomieni lub innych niż woda mydlana plynów
Jeżeli gaz ulatnia się należy:
 • zgasić wszelki otwarty ogień i nie używać urządzeń iskrzących
 • zakręcić zawór na butli
 • otworzyć drzwi i okna
 • zawiadomić dostawcę gazu
W przypadku pożaru butli lub pomieszczenia należy:
 • schlodzić butlę przy pomocy wody lub mokrej szmaty
 • zakręcić zawór
 • usunąć butle z pomieszczenia, najlepiej na wolne powietrze
 • zadzwonić po Straż Pożarną 998
 • poinformować o butlach w pomieszczeniu kierującego akcja ratowniczo-gaśniczą
POWRÓT DO GÓRY OKNA

 
  PRZESTROGA PRZED WYPALANIEM TRAW

  Państwowa Straż Pożarna bezwzględnie skłania się do zaprotestowania przed jakimikolwiek działaniami dopuszczającymi próby wypaleń oraz podobnego typu czynności ze strony różnych osób fizycznych lub instytucji, tym bardziej że są one najczęściej wynikiem nieodpowiedzialności oraz braku wyobraźni osób wypalających pozostałości roślinne i inne na nieużytkach lub pozostawienia miejsca wypalania bez dozoru.

Podstawowe zagrożenia wynikające z niewłaściwego wypalania to:
 • w wyniku wypalania dochodzi do zajęcia i rozprzestrzeniania się ognia na zabudowania, las bądź uprawy, co powoduje znaczne straty materialne,
 • wypalający traci kontrolę nad wypalaniem , zatem musi interweniować jednostka straży pożarnej, która w tym samym czasie może być bardziej potrzebna w innym miejscu, gdzie może być narażone życie ludzkie każdego z nas,
 • najgroźniejsze jest wypalanie pasów przydrożnych oraz pozostałości roślinnych przy szlakach kolejowych, gdzie spowodowane zadymienie doprowadza do wypadków, w których tracą życie ludzie,
 • wypalanie suchej trawy na nieużytkach doprowadza do niszczenia życia biologicznego zwierząt i roślin.

    Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie.
    Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami za równo dla ludzi jak i zwierząt.
    Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.
    Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek.
    Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Osoby, które wbrew logice decydują się na wypalanie traw, przekonane są że w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. Niestety mylą sie i czasami kończy się to tragedią. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i prznoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

ZOBACZ GALERIĘ
ZOBACZ GALERIĘ


    Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się z konsekwencjami.
 
    O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.
    Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
    1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia,wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”. Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.
Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
    W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się także Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn. w dobrej kulturze rolnej - art. 7 ust. 1 pkt 2a Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn. zm.).
    W ślad za Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, należy stwierdzić że wypalanie traw jest środowiskowo szkodliwe, ale także surowo zabronione. Za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych np. przez policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję w postaci zmniejszenia od 5 do 25%, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok.
    Podczas intensywnego prowadzenia prac rolnych na polach, także może dojść do pożarów wskutek nieostrożności osób wykonujących te prace lub niesprawnego sprzętu technicznego.
    Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę potrzebni.
 
Więcej na www.stoppozaromtraw.pl
 

POWRÓT DO GÓRY OKNA

 
  BEZPIECZNE MIESZKANIE

  Aby zapewnić sobie i swojej rodzinie bezpieczne mieszkanie Państwowa Straż Pożarna radzi, żeby nie dopuszczać do następujących sytuacji:

Nieostrożność osób doroslych przy poslugiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapalki, np.
 • Palenie tytoniu w lóżku jest często przyczyną pożarów ze skutkiem śmiertelnym. Kontakt żaru papierosa z pościelą powoduje miejscowe zapalenie materialu, z którego wykonana jest pościel. Powstające toksyczne produkty rozkladu termicznego mogą spowodować zatrucie czlowieka i utratę przytomności, uniemożliwiając mu gaszenie pożaru lub wezwanie pomocy.
 • Kontakt otwartego ognia, np. żarzącego się papierosa z materialem palnym spowoduje pożar w pojemniku ze śmieciami. Żar papierosa, niedogaszona zapalka może spowodować pożar różnych materialów oraz zagrozenie dla ludzi, mieszkania i budynku.
 • Bardzo często spotykana sytuacja - pozostawiono na kuchni gazowej przygotowywany posilek. Pożar jest niewielki, z reguly nie występuje zagrożenie dla mieszkania, ale dym wydobywający się z okna wygląda groźnie i powoduje interwencję straży pożarnej.
 • Spalanie śmieci i odpadów, suchych liści i roślin, wypalanie traw, rozgrzewanie smoly, palenie ogniska może być przyczyną pożaru zabudowań. Sprzyja temu kierunek wiatru w stronę budynków, brak sprzętu do gaszenia ognia, nieokopane palenisko.
Nieostrożność osób doroslych przy poslugiwaniu się substancjami latwopalnymi np.
 • Czyszczenie odzieży, likwidacja plam w cieczach latwopalnych, np. benzynie, acetonie, rozpuszczalniku może być przyczyną groźnego pożaru i wybuchu. Opary cieczy latwopalnej znajdują sie w otoczeniu. Jeśli pojawi sie czynnik zapalający, nastąpi zapalenie się oparów cieczy. Może nim być: żar papierosa, plomień zapalki, iskra z urządzeń oraz instalacji elektrycznych. W skutek tarcia w cieczy materialu, w sklad którego wchodzą tworzywa sztuczne, powstaje ladunek elektrostatyczny, który rozladuje się w postaci iskry elektrostatycznej stanowiącej czynnik zapalający
 • Mycie podlóg cieczami latwopalnymi, np. benzyną, acetonem, rozpuszczalnikiem, może byc przyczyną groźnego pożaru lub wybuchu. Ciecz rozprowadzana po podlodze szybko paruje i tworzy z powietrzem mieszaninę wybuchową. Pojawienie się czynnika zapalającego spowoduje pożar i wybuch. Rozcieranie cieczy atwopalnej na posadzce z tworzywa sztucznego, np. pcw spowoduje powstanie elektryczności statycznej, która pojawi się w postaci iskry, czyli czynnika zapalającego
 • Zawartość lotnych, latwo zapalnych rozpuszczalników w farbach, lakierach i emaliach powoduje szybkie ich wysychanie z pokrytych powierzchni. Rozpuszczalniki przedostają się do atmosfery i mogą tworzyć lokalnie stężenia wybuchowe. Pojawienie się czynnika zapalającego może spowodować pożar i wybuch w pomieszczeniu, szczególnie gdy nie ma wlaściwej wentylacji.
 • Rozpalanie ognia w piecu przy zastosowniu cieczy latwopalnej , np. rozpuszczlanika, benzyny, oleju napędowego, może spowodować wydostanie się ognia z pieca do pomieszczenia, wybuch par tej cieczy w piecu, zniszczenie pieca i pożar w mieszkaniu. Zagrożona jest również osoba wykonująca tę czynność.
 • Podczas przelewania cieczy latwopalnych, np. benzyny, rozpuszczalnika, spirytusu następuje ich parowanie. Pojawienie się czynnika zapalającego może spowodować pożar. W gospodarstwie domowym ciecze latwopalne znajdują ważne zastosowanie. Czynności z tymi cieczami muszą być prowadzone z zachowaniem środków ostrożnośći, takich jak: zapobieganie powstawaniu ognia, wietrzenie pomieszczenia. Ciecze latwopalne należy przechowywać w szczelnie zamkniętych naczyniach.
Nieprawidlowa eksploatacja środków transportu
 • Garażowanie pojazdów z silnikami spalinowymi posiadających paliwo w zbiorniku (motocykl, motorower, samochód) w pomieszczeniach, które nie sa garażami stwarza zagrożenie dla ludzi i budynku w przypadku powstania pożaru z winy środka transportu. Przyczyną powstania pożaru jest najczęściej wadliwa instalacja elektryczna pojazdu lub inny czynnik, który może zapalić paliwo
Nieprawidlowa eksploatacja elektrycznych urządzeń ogrzewczych
 • Ustawienie urządzenia grzejnego w odleglości zbyt malej od materialow palnych powoduje systematyczne nagrzewanie materialów i prowadzi do ich zapalenia. Bezpieczna odleglość materialów palnych od gorących urządzeń elektrycznych to co najmniej 50cm
 • Niebezpiecznym, choć często używanym urządzeniem grzejnym jest grzalka elektryczna do gotowania wody. Wygotowanie się wody powoduję pęknięcie szklanki lub nagrzewanie naczynia. Doprowadzi to do zapalenia się materialów palnych mających kontakt z gorącym, rozgrzanym do czerwoności elementem grzejnym,
 • Żelazko jest potrzebnym urządzeniem w gospodarstwie domowym. Pozostawienie żelazka na materiale palnym spowoduje natychmiastowe zwęglenie i szybkie zapalenie przedmiotu , na którym jest ustawione.
Nieprawidlowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych
 • Oslonięcie żarówki materialem palnym, np. papierem w niewielkiej odleglości od niej powoduje szybkie nagrzewanie sie tego materialu, zwęglenie i zapalenie. Pożar przeniesie się na wyposażenie mieszkania. Na oslony punktów świetlnych można stosować tylko materialy trudno zapalne umieszczone w odleglości conajmniej 5cm od żarówki. Temperatura bańki dzialającej żarówki może wynosić 152 st. C.
 • Do instalacji elektrycznejw mieszkaniu można podlączyć określoną ilość odbiorników energii elektrycznej. Jeśli instalację zabezpiecza niewlaściwie dobrany lub wadliwy bezpiecznik i wlączymy urządzenia elektryczne, które pobiorą więcej prądu niż możliwości instalacji (zbyt duży pobór mocy), to nastąpi przeciazenie instalacji elektrycznej, które może doprowadzić do powstania pożaru
 • Bezpiecznik spelnia bardzo ważną rolę w instalacji elektrycznej. Chroni przed przeciążeniem, zwarciem i porażeniem czlowieka. Dlugotrwale przeciążenie instalacji powoduje jej nadmierne nagrzewanie oraz utratę wlaściwości izolacyjnych. Po pewnym czasie może to dopowadzić do pożaru. Bezpiecznik powinien byc dobrany tak, aby zadzialal podczas niewlaściwej pracy instalacji. Bezpiecznik źle dobrany, nie reagujący na niewlaściwą pracę instalacji może przyczynić się do powstania pożaru z winy instalacji elektrycznej. Naprawienie bezpiecznika topikowego, tzw. korka drutem to prawie pewny pożar mieszkania w momencie wadliwej pracy instalacji elektrycznej.
Materialy opracowano na podstawie książki pt. "Bezpieczne mieszkanie".
Autorzy: Eligiusz Pietrzak i Marek Parol.

POWRÓT DO GÓRY OKNA

 

Zabrania się kopiowania i używania treści, grafiki oraz kodu html bez zgody administratora.