kppsp21@straz.lodz.pl | Tel. 0-43 823 41 81   
            Strona Główna               Porady               Historia                Galeria                 Przetargi             Współpraca            Kontakt

 »  Menu Główne
+ Kierownictwo
+ Wydziały
+ JRG
   > Zmiana I
   > Zmiana II
   > Zmiana III
+ Ogłoszenia
+ Wyposażenie
+ Statystyki
+ OSP
+ Sport
+ Wydarzenia
+ Z życia JRG
+ Linki
  
  

 »  Serdecznie witamy na stronie Komendy Powiatowej PSP w Zduńskiej Woli

OGŁOSZENIAPorozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszyInspektor Ochrony Danych (IOD)


W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: mł.asp. Emil Sobczyk, tel. służb. 42 6315162, adres e-mail: iod@straz.lodz.pl, adres: (KW PSP w Łodzi, ul. Wólczańska 111/113, 90-521 Łódź)

Osoby uczestniczące w działaniach ratowniczo-gaśniczych - KLAUZULA INFORMACYJNA (256kB)
 
Obsługa zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu - KLAUZULA INFORMACYJNA (256kB)
 
Ogłoszenie o naborze do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Zduńskiej WoliTreść ogłoszenia o naborze (256kB)
 
Wzór zaświadczenia lekarskiego (256kB)
 
Wzór podania (256kB)
 
Protokół z I etapu postępowania kwalifikacyjnego (256kB)
 
Protokół z II etapu postępowania kwalifikacyjnego (256kB)
 
Protokół z II etapu postępowania kwalifikacyjnego (sprawdzian z lęku wysokości oraz sprawdzian z pływania) (256kB)
 
Protokół z weryfikacji dokumentów naboru do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Zduńskiej Woli (256kB)
 
Protokół końcowy z naboru do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Zduńskiej Woli (256kB)
 


 


 


Informacja o zwiększeniu środków finansowych dla OSP


 

Informacja z wystąpienia w Sejmie z dnia 21.04.2017r. wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego w sprawie zwiększenia środków finansowych na dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnych (256kB)
 
 


 


List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego


 

Szanowni Państwo,
w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł. Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP. W załączeniu pozwalam sobie przesłać treść mojego wystąpienia w tej sprawie prosząc jednocześnie o lekturę i zainteresowanie nim innych osób.
 
Z wyrazami szacunku
Jarosław Zieliński
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji


List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego (256kB)
 
 

 


List ministra SWiA do strażaków i pracowników cywilnych PSP


 
List Mariusza Błaszczaka, ministra spraw wewnętrznych i administracji do strażaków i pracowników cywilnych PSP (256kB)
 
 

 


Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji


 List wiceministra MSWiA do strażaków i pracowników cywilnych PSP


 
List Jarosława Zielińskiego, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji do strażaków i pracowników cywilnych PSP (256kB)
 
 

 


Nabór do PSP


Informacja pt. "Strażak to więcej niż zawód" (456kB)
 
Wytyczne dotyczace procesu postepowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegajacych sie o przyjecie do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej (256kB)
 
Test sprawności fizycznej (256kB)
 


Oferta pracy


 

Aktualnie nie trwa postępowanie rekrutacyjne związane z naborem do służby.


 

 


Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku


Aktualnie nie posiadamy zbędnych lub zużytych składników majątku.


 


Gra edukacyjna o bezpieczeństwie


QuestCity jest bezpłatną grą edukacyjną dostępną na stronie internetowej www.questcity.eu . Gra QuestCity uczy dzieci bezpiecznych zachowań na wypadek wystąpienia różnorodnych zdarzeń niebezpiecznych. W przypadku wystąpienia tego rodzaju sytuacji od gracza oczekuje się działań mających na celu uniknięcie niebezpieczeństwa lub minimalizację negatywnych skutków, które mogą oddziaływać na niego lub inne osoby. Gracz gromadzi doświadczenie oraz wirtualne dukaty, które przyznawane są mu i kumulowane na jego koncie po każdym rozwiązanym zdarzeniu. Te osiągnięcia promują gracza do udziału w wyższych poziomach gry, a także predysponują go do nowych, bardziej wymagających zadań. Gra współfinansowana w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Komisji Europejskiej, polskim partnerem projektu jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Promuje ona zasady bezpiecznych zachowań w obliczu niebezpieczeństw otaczającego świata.


(456kB)


 

 


APELUJEMY, ABY NIE SPOŻYWAĆ ALKOHOLU NIEWIADOMEGO POCHODZENIA!

39 letni mieszkaniec Wieruszowa, zmarł po nieświadomym zatruciu alkoholem metylowym, jego 39-letnia żona w stanie ciężkim przebywa w szpitalu. Oboje spożywali alkohol niewiadomego pochodzenia znajdujący się w butelce po wódce o nazwie „Helsinki”. Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie prowadzi dochodzenie mające ustalić źródła skażonego alkoholu. Skażony alkohol może znajdować się także w butelkach innych marek. Dlatego Apelujemy, aby nie kupować trunków bez banderoli i z nieznanych źródeł, ale także by nie przyjmować takich butelek w formie prezentów nawet od znajomych. To nie jest odosobniony przypadek w kraju. Bądźcie ostrożni!


Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.09.2012 r. w sprawie wstrzymania na terenie całego kraju sprzedaży alkoholi pochodzących z Republiki Czeskiej
(456kB)
 
Komunikat Rzecznika Prasowego Ministerstwa Zdrowia w przedmiotowej sprawie. (256kB)

Stanowisko PSP dotyczące "lampionów szczęścia" (256kB)
 

Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniami wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych (256kB)
 
Zbiorczy wykaz firm zajmujących się likwidacją rojów i gniazd owadów błonkoskrzydłych na terenie powiatu zduńskowolskiego (256kB)
 
Zbiorczy wykaz firm zajmujących się likwidacją rojów i gniazd owadów błonkoskrzydłych na terenie województwa łódzkiego
NIE DLA CZADU!!! - zobacz ulotkę informacyjną (108 kB)
 

Ulotka informacyjna "W obliczu powodzi" (516 kB)
 

ZAGROŻENIE - Śnieg na dachu

Śnieg na dachu to zimą zjawisko tak powszechne, że praktycznie nie zwracamy na nie uwagi. Jest niestety często groźnym obciążeniem dla konstrukcji nośnej dachu. Jeden m2 śniegu o przeciętnej gęstości i grubości około 15 cm może ważyć około 50 kg (dla porównania - podobne obciążenia na więźbę dachową mają dachówki betonowe i ceramiczne). Należy pamiętać także, że mokry śnieg jest cięższy od białego puchu. Śnieg zalegający na dachach może stać się przyczyną tragedii, zwłaszcza, gdy pozostaje nieusunięty z płaskich dachów i dachów w dużych centrach handlowych. Jeśli administratorzy tego nie dopilnują, mogą spodziewać się mandatu lub nawet zamknięcia obiektu. Właściciele i zarządcy obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 budynków mają obowiązek przeprowadzenia dwa razy w ciągu roku kontroli stanu technicznego swoich obiektów. Czy jest to przestrzegane, sprawdzają inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Właściciele, zarządcy i administratorzy budynków są zobowiązani ustawowo przez prawo budowlane do usuwania z dachów śniegu i lodu. W okresie odwilży, nawet kilkucentymetrowa warstwa śniegu robi się ciężka i często zamienia się w lód. To jest bardzo niebezpieczne dla konstrukcji dachów płaskich. Dotyczy to m.in. hipermarketów, hal produkcyjnych lub hal wystawienniczych. Zgodnie z art. 61 pkt 2 prawa budowlanego właściciel lub zarządca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie wystąpienia zdarzeń mających lub mogących mieć wpływ na uszkodzenie obiektu lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, które może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, mienia lub środowiska: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie. Za właścicieli są uważane nie tylko osoby czy firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale też współwłaściciele, użytkownicy wieczyści czy instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu. Przypomnijmy, że zimą 2006 r. zaniedbanie odśnieżania hali w Katowicach, doprowadziło do zarwania się dachu pod ciężarem śniegu w trakcie trwającej tam wystawy. W wyniku katastrofy zginęło 65 osób, a ponad 170 zostało rannych. Niebezpieczne dla zdrowia i życia są także lodowe sople i nawisy śniegowe. Trzeba je bezwzględnie usuwać na bieżąco, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi. Źródło: KG PSP


Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie ogłoszenia rozporządzenia porządkowego Nr 13/06 w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych (61,4kB)
 

W dniu 29.04.2009 od godz. 1400 uruchomiona została infolinia, która udziela wszelkich informacji w zakresie wirusa grypy świń. Na pytania odpowiadać będą eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Numery telefonów stacjonarnych:

1. (22) 54 21 412 - czynny całodobowo
2. (22) 54 21 413 - czynny od 800 do 1600
3. (22) 54 21 414 - czynny od 800 do 1600

Ulotka informacyjna(175kB)
Zabrania się kopiowania i używania treści, grafiki oraz kodu html bez zgody administratora.