kppsp21@straz.lodz.pl | Tel. 0-43 823 41 81   
            Strona Główna               Porady               Historia                Galeria                 Przetargi             Współpraca            Kontakt

 »  Menu Główne
+ Kierownictwo
+ Wydziały
+ JRG
   > Zmiana I
   > Zmiana II
   > Zmiana III
+ Ogłoszenia
+ Wyposażenie
+ Statystyki
+ OSP
+ Sport
+ Wydarzenia
+ Z życia JRG
+ Linki
  
  

 »  Serdecznie witamy na stronie Komendy Powiatowej PSP w Zduńskiej Woli

OGŁOSZENIAList Pana Mateusza Morawieckiego - Prezesa Rady Ministrów


(456kB)List Pana Jarosława Zielińskiego - Sekretarza Stanu w MSWiA


(456kB)Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku.


(456kB)

(456kB)

(456kB)

Słowo wstępne KG PSP   (456kB)

Tryb i zasady dofinansowania   (456kB)

Wzór wypełnionego wniosku   (456kB)

Wzór wniosku   (456kB)

Wzór wniosku - wersja edytowalna   (456kB)

Propozycje działań w zakresie wydatkowania środków dot. wzoru WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI - WYDATKI BIEŻĄCE NA "DOFINANSOWANIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH"  (456kB)


 


Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku


Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku   (456kB).


 


Informacje dotyczące zakładów zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej.


Wykaz ZZR /Zakładów Zwiększonego Ryzyka/ na terenie powiatu zduńskowolskiego.   (456kB)


 


PODZIĘKOWANIE ZA WSPÓŁPRACĘ PRZY ORGANIZACJI 30 MIĘDZYNAROWDOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO "SOLIDARNOŚCI" I OLIMPIJCZYKÓW(456kB)

(456kB)


 


Ogłoszenie o naborze do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Zduńskiej WoliOgłoszenie o naborze do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Zduńskiej Woli na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik kierowca). (256kB)
 
Załącznik nr 1 - podanie o przyjecie do służby (256kB)
 
Załącznik nr 2 - oświadczenie (zapozananie się z zasadami naboru) (256kB)
 
Załącznik nr 3 - oświadczenia (zgoda na przetwarzanie danych, publikację wyników, niekaralność) (256kB)
 
Załącznik nr 4 - zaświadczenie lekarskie (256kB)
 
Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego - ocena złożonych dokumentów (256kB)
 
Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego - test sprawności fizycznej (256kB)
 
Wyniki III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego - sprawdzian z pływania, sprawdzian z braku lęku wysokości (256kB)
 
Wyniki V etapu postępowania kwalifikacyjnego - ocena dokumentów (256kB)
 
Ogłoszenie wyników VI etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysta docelowo starszy ratownik kierowca. (256kB)
 


 

 Znak graficzny Służby Cywilnej(456kB)


 


LIST SEKRETARZA STANU MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO DO DRUHEN I DRUHÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W SPRAWIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ OSP.(456kB)

(456kB)


 


Nabór do PSP


Kształcenie w PSP - film promocyjny
 
(456kB)


 
Informacja pt. "Strażak to więcej niż zawód" (456kB)
 
Art.28 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 z późn. zm.). (209kB)
 
Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 marca 2018r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w PSP. (92,5kB)
 


Broszura informacyjna "Kupuj swiadomie"
 

(456kB)


 


Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszyInspektor Ochrony Danych (IOD)


W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: mł.asp. Emil Sobczyk, tel. służb. 42 6315162, adres e-mail: iod@straz.lodz.pl, adres: (KW PSP w Łodzi, ul. Wólczańska 111/113, 90-521 Łódź)

Osoby uczestniczące w działaniach ratowniczo-gaśniczych - KLAUZULA INFORMACYJNA (256kB)
 
Obsługa zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu - KLAUZULA INFORMACYJNA (256kB)
 
Filmy edukacyjne dla dzieci


Film edukacyjny - "Pożar w domu lub w szkole" (456kB)
 
Film edukacyjny - "Wzywanie pomocy " (456kB)
 
Film edukacyjny - "Znaki ewakuacyjne" (456kB)
 Stanowisko PSP dotyczące "lampionów szczęścia" (256kB)
 

Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniami wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych (256kB)
 
Zbiorczy wykaz firm zajmujących się likwidacją rojów i gniazd owadów błonkoskrzydłych na terenie powiatu zduńskowolskiego (256kB)
 
Zbiorczy wykaz firm zajmujących się likwidacją rojów i gniazd owadów błonkoskrzydłych na terenie województwa łódzkiego
NIE DLA CZADU!!! - zobacz ulotkę informacyjną (108 kB)
 

Ulotka informacyjna "W obliczu powodzi" (516 kB)
 

ZAGROŻENIE - Śnieg na dachu

Śnieg na dachu to zimą zjawisko tak powszechne, że praktycznie nie zwracamy na nie uwagi. Jest niestety często groźnym obciążeniem dla konstrukcji nośnej dachu. Jeden m2 śniegu o przeciętnej gęstości i grubości około 15 cm może ważyć około 50 kg (dla porównania - podobne obciążenia na więźbę dachową mają dachówki betonowe i ceramiczne). Należy pamiętać także, że mokry śnieg jest cięższy od białego puchu. Śnieg zalegający na dachach może stać się przyczyną tragedii, zwłaszcza, gdy pozostaje nieusunięty z płaskich dachów i dachów w dużych centrach handlowych. Jeśli administratorzy tego nie dopilnują, mogą spodziewać się mandatu lub nawet zamknięcia obiektu. Właściciele i zarządcy obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 budynków mają obowiązek przeprowadzenia dwa razy w ciągu roku kontroli stanu technicznego swoich obiektów. Czy jest to przestrzegane, sprawdzają inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Właściciele, zarządcy i administratorzy budynków są zobowiązani ustawowo przez prawo budowlane do usuwania z dachów śniegu i lodu. W okresie odwilży, nawet kilkucentymetrowa warstwa śniegu robi się ciężka i często zamienia się w lód. To jest bardzo niebezpieczne dla konstrukcji dachów płaskich. Dotyczy to m.in. hipermarketów, hal produkcyjnych lub hal wystawienniczych. Zgodnie z art. 61 pkt 2 prawa budowlanego właściciel lub zarządca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie wystąpienia zdarzeń mających lub mogących mieć wpływ na uszkodzenie obiektu lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, które może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, mienia lub środowiska: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie. Za właścicieli są uważane nie tylko osoby czy firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale też współwłaściciele, użytkownicy wieczyści czy instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu. Przypomnijmy, że zimą 2006 r. zaniedbanie odśnieżania hali w Katowicach, doprowadziło do zarwania się dachu pod ciężarem śniegu w trakcie trwającej tam wystawy. W wyniku katastrofy zginęło 65 osób, a ponad 170 zostało rannych. Niebezpieczne dla zdrowia i życia są także lodowe sople i nawisy śniegowe. Trzeba je bezwzględnie usuwać na bieżąco, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi. Źródło: KG PSP


Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie ogłoszenia rozporządzenia porządkowego Nr 13/06 w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych (61,4kB)
 

W dniu 29.04.2009 od godz. 1400 uruchomiona została infolinia, która udziela wszelkich informacji w zakresie wirusa grypy świń. Na pytania odpowiadać będą eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Numery telefonów stacjonarnych:

1. (22) 54 21 412 - czynny całodobowo
2. (22) 54 21 413 - czynny od 800 do 1600
3. (22) 54 21 414 - czynny od 800 do 1600

Ulotka informacyjna(175kB)
Zabrania się kopiowania i używania treści, grafiki oraz kodu html bez zgody administratora.