kppsp21@straz.lodz.pl | Tel. 0-43 823 41 81   
            Strona Główna               Porady               Historia                Galeria                 Przetargi             Współpraca            Kontakt

 »  Menu Główne
+ Kierownictwo
+ Wydziały
+ JRG
   > Zmiana I
   > Zmiana II
   > Zmiana III
+ Ogłoszenia
+ Wyposażenie
+ Statystyki
+ OSP
+ Sport
+ Wydarzenia
+ Z życia JRG
+ Linki
  
  

 »  Serdecznie witamy na stronie Komendy Powiatowej PSP w Zduńskiej Woli

HISTORIA


       Początki Zawodowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli, woj.łódzkie datują się od 1952r. W tym bowiem roku powołano przy istniejącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli "Pogotowie zawodowe", na bazie którego powstała w 1957r. Zawodowa Straż Pożarna. Siedzibą Zawodowej Straży Pożarnej były do 1971r. pomieszczenia OSP w Zduńskiej Woli przy ulicy Dąbrowskiego 4.
       W 1971r. oddano do użytku nową siedzibę Zawodowej Straży Pożarnej przy ulicy Długiej 4, gdzie mieści się ona do dzisiaj.
      Pierwszym Komendantem Miejskim Straży Pożarnych był asp. Józef Kraczyński. Istotna zmiana dotycząca podporządkowania zduńskowolskiej zawodowej straży pożarnej nastąpiła w 1971r. Uchwałą nr.55/211/71 z dnia 25 sierpnia 1971r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zduńskiej Woli, postanowiono wyłączyć Miejską Komendę Straży Pożarnych z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i przekształcić ją w samodzielny organ w zakresie ochrony przeciwpożarowej podległy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Do czasu nowego podziału administracyjnego państwa w 1975r. funkcjonująca w Zduńskiej Woli Zawodowa Straż Pożarna była jedyną zawodową formacją na terenie dawnego województwa sieradzkiego (najbliższe zawodowe straże pożarne miały swoje siedziby w Pabianicach oraz w Kaliszu), stąd też działania gaśnicze ZSP w Zduńskiej Woli prowadzone były często nawet w sąsiednich województwach.
       W dniu 1 lipca 1992r. powstała Państwowa Straż Pożarna - Komenda Rejonowa PSP, w skład której weszła Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP.


 

WYKAZ KOMENDANTÓW


 • 1957r.- asp. poż. Wiesław Kraczyński - p.o. komendanta Miejskiej Komendy Straży Pożarnych w Zduńskiej Woli
 • 1957r.-1961r.- st. ogn. poż. Józef Apanel - p.o. komendanta Miejskiej Komendy Straży Pożarnych w Zduńskiej Woli
 • 1961r.-1976r.- płk poż. Edmund Zagner - komendant Miejskiej Komendy Straży Pożarnych w Zduńskiej Woli
 • 1976r.-1979r.- bryg. inż. Alojzy Krzyżanowski - komendant rejonowy Zawodowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli
 • 1979r.-1992r.- bryg. Ryszard Matusiak - komendant Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Zduńskiej Woli
 • 01.07.1992r.-15.06.1998r.- mł.bryg. inż. Grzegorz Stoliński - komendant Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli
 • 16.06.1998r.- 31.03.2006r. - st. bryg. mgr Zenon Nowak - komendant Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli/ od 04.03.1999r. komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli
 • 01.04.2006r.- 09.07.2007r. - st. bryg. mgr inż. Paweł Stępień - komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli
 • 09.07.2007r.- 31.01.2017r. - st. bryg. mgr inż. Wiesław Kopytek - komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli
 • 01.02.2017r.- 31.03.2017r. - st. kpt. mgr Łukasz Drzewiecki - p.o. komendanta powiatowego PSP w Zduńskiej Woli
 • 01.04.2017r.- 31.05.2017r. - bryg. mgr inż. Radosław Jadwiszczak - p.o. komendanta powiatowego PSP w Zduńskiej Woli<
 • 01.06.2017r.- 31.07.2017r. - st. kpt. mgr Łukasz Drzewiecki - p.o. komendanta powiatowego PSP w Zduńskiej Woli
 • 01.08.2017r.- 22.09.2017r. - mł. bryg. mgr inż. Mariusz Rosiński - p.o. komendanta powiatowego PSP w Zduńskiej Woli
 • 22.09.2017r.- nadal - mł. bryg. mgr inż. Mariusz Rosiński - komendant powiatowy PSP w Zduńskiej Woli

Zabrania się kopiowania i używania treści, grafiki oraz kodu html bez zgody administratora.